تکنیک های سازدهنی

اولین مرحله برای موفقیت در نوازندگی سازدهنی، هماهنگی در نواختن آن میباشد. اگر طرز در ...

نحوه ی نواختن تک نت ها در سازدهنی  اگر میخواهید نت های تکی را در سازدهنی ...

اگر شما میخواهید ریتم های قوی و متداوم داشته باشید باید بدانید که چگونه تنفس ...