ساز شناسی

ساز پیانو ، مشهور ترین ساز صفحه کلید دار است و در میان ساز ها کامل ...